131Kb1bTF-56126

PACCO

TẤM NHỰA DANPLA PACCO

PHẦN LÕI NHỰA

Cấu tạo bỡi Polypropylen

THUỘC TÍNH:

Công thức phân tử: (C3H6)x

ĐẶC TÍNH:

Tính bền cơ học cao. Trong suốt, độ bóng bề mặt cao. Chịu được nhiệt độ cao. Có tính chất chống thấm.

CÔNG DỤNG:

Tạo thùng nhựa Danpla.

22

Màu sắc phong phú
Đặt theo màu của bạn thích

SẢN PHẨM THÙNG NHỰA DANPLA THÙNG NHỰA PACCO ĐA DẠNG

[iconbox type=”14″ icon_title=”SẢN PHẨM TẤM PP” title_color=”#dd3333″ icon_link_text=”Chi Tiết >>” icon_link_url=”/san-pham/tam-nhua-pp-xop/” link_color=”#dd3333″ icon_size=”36px” icon_image=”4706″ icon_name=”none”]SẢN PHẨM TẤM PP, Tính bền cơ học cao, Chịu được nhiệt độ cao hơn 100o C, Có tính chất chống thấm, Tính cách điện.
[/iconbox]
[iconbox type=”14″ icon_title=”SẢN PHẨM THÙNG DANPLA” icon_name=”none” title_color=”#dd3333″ icon_image=”4812″ icon_size=”36px” icon_link_text=”Chi Tiết >>” icon_link_url=”http://tamnhuapp.com/thung-nhua-danpla/” link_color=”#dd3333″] THÙNG DANPLA. Không thấm nước. Nhẹ, bền, chất lượng vượt trội với thùng giấy. An toàn với hàng hóa. Thân thiện môi trường.

[/iconbox]
[iconbox type=”14″ icon_title=”KHÁC HÀNG PACCO” icon_name=”none” title_color=”#dd3333″ icon_image=”4440″ icon_link_text=”Chi Tiết >>” icon_link_url=”#” link_color=”#dd3333″] KHÁC HÀNG PACCO

[/iconbox]