THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Tên: MR. Việt Anh
  • Di động: 090.2422.710
  • Email: Paccovn@gmail.com
  • Địa chỉ: 243A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Xử lý và lưu trữ vật liệu (Thùng Danpla)

Bảo vệ lưu trữ các tấm kim loại, mica,… hay bất kỳ ứng dụng khác cũng đòi hỏi mức độ đệm:

Bảo vệ cao các sản phẩm mới của bạn và tránh khỏi hư hỏng trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Tường gân của tấm nhựa PP rỗng có lớp đệm bảo vệ cho hầu hết mọi sản phẩm. Sử dụng nó như là một lớp giữa khi xếp chồng lên pallet để giúp đảm bảo sản phẩm của bạn đến trong tình trạng hoàn hảo.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Call Now