Thùng nhựa danpla không đậy Pacco kiểu 1. Mã PP01. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla không đậy Pacco kiểu 2. Mã PP02. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla không đậy Pacco kiểu 3. Mã PP03. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla Pacco kiểu 1. Mã PP011. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla Pacco kiểu 2. Mã PP012. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla Pacco kiểu 3. Mã PP013. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla Pacco kiểu 4. Mã PP014. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla Pacco kiểu 5. Mã PP015. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla Pacco kiểu 6. Mã PP016. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla có vách ngăn Pacco kiểu 1. Mã PP021. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla có vách ngăn có miếng dán Pacco kiểu 1. Mã PP031. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Thùng nhựa danpla có vách ngăn có miếng dán Pacco kiểu 1. Mã PP41. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Vách ngăn danpla Pacco . Mã PPN1. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.

Khay nhựa trưng bày PP danpla Pacco. Mã PPK1. Nguyên liệu Tấm nhựa PP.